Regaib Kandili

"Rahmet mevsimi olan üç ayları en güzel şekilde idrak edelim. Hem Allah’a kul hem de yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak kendi muhasebemizi yapalım."

🇹🇷“Recep, şaban ve ramazan aylarını içeren üç aylık süreyi üç aylar olarak adlandırıyoruz. Müslümanlar olarak, içerisinde çok önemli ve mübarek geceleri barındıran bu mukaddeszaman dilimine çok önem veriyor ve bu süreyi en güzel şekilde değerlendirerek bağışlanan kullardan olmaya gayret ediyoruz.

7 Mart tarihi itibarıyla üç aylar başlamış olacak ve Regaip Kandili’ni idrak edeceğiz. Müslümanlar olarak bu ayları fırsat bilmeli ve kendimizi muhasebeye çekmeliyiz.Müslüman’ın içerisinde yaşadığı topluma ve dünyada olup bitenlere kulak tıkaması söz konusu olamaz. Bu yüzden, kendimizi muhasebeye çekerken ‘Allah’ın emirlerine uyuyor, yasaklarından kaçınıyor muyum?’, ‘Kulluk vazifemi yerine getirebiliyor muyum?’ gibi soruların yanı sıra ‘Dünyada ve yaşadığım toplumda olup bitenlerle ne kadar ilgileniyorum?’, ‘Fert olarak üzerime düşen sorumlulukları yerine getiriyor muyum?’ sorularına da cevap aramalıyız. Bu sorulara bir cevap veremiyorsak bir an önce kendimizi düzeltme gayretine girmeliyiz.

7 Mart Perşembe günü akşam namazı itibarıyla hem Regaip Kandili’ni idrak edeceğiz hem de üç aylara girmiş olacağız inşallah. Bununla birlikte, dünya üzerinde bilhassa Müslüman nüfusun yaşadığı topraklarda huzursuzluklar hâlen devam etmekte, insanlar evlerinden, yurtlarından, canlarından olmaktadırlar. İnanıyoruz ki Allah Teâlâ Regaip Kandili’nde samimi bir şekilde yapılan duaları kabul edecektir. Bu münasebetle, bu geceyi ve bu ayları en güzel şekilde idrak ederken bolca dua edelim, Cenâb-ı Hak’tan bizlere birlik ve beraberlik ihsan etmesi niyazında bulunarak mazlumlar için yardım dileyelim.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ‘Allah’ım, bize recep ve şaban ayını mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.’ duasını bizler de tekrar edelim. Ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarında savaş ortamında hayatlarını idame ettirmeye çalışan bütün masumlara Cenâb-ı Hak’tan yardım niyazında bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik eder, Mubarek üç aylar bütün İslam âlemine ve insanlığa barış ve esenlik getirsin.”

🇩🇪„Lasst uns die gesegneten Drei Monate in bester Weise nutzen. Es gilt, gute Muslime zu sein, die ihrer Gesellschaft nützlich sind“.

„Die Monate Radschab, Schabân und Ramadan werden als gesegnete Drei Monate bezeichnet. Dies ist eine besonders segenvolle Zeit mit mehreren gesegneten Nächten, die für uns Muslime von großer Bedeutung sind. Daher versuchen wir, sie in bester Weise zu verbringen.

Am 7. März beginnt die Zeit der gesegneten Drei Monate und ist ebenfalls die Regâib-Nacht. Dies ist eine Gelegenheit für uns, unser Leben Revue passieren zu lassen. AlsMuslime können wir nicht unsere Augen verschließen vor den Entwicklungen hier in unserer Gesellschaft und weltweit. Es kann nicht sein, dass wir Muslime nur darauf achten, als Person ein guter Muslim zu sein. Genauso wichtig ist es, zu fragen, ob wir uns denn auch mit den Belangen der Menschen hier und überall auf der Welt beschäftigen und genügend Einsatz zeigen. Wenn das nicht so ist, sollten wir umgehend unsere Einstellung überdenken.

Unser Prophet betete: ‚O Allah, segne die Monate Radschab und Schabân und führe uns in den Ramadan.‘ Das sollten wir auch tun. Auch die Menschen überall auf der Welt, die unter den Folgen von Kriegen zu leiden haben, sollten wir in unsere Gebete einschließen. Mögen die gesegneten Drei Monate der islamischen Welt und der gesamten Menschheit Frieden bringen.“