Aile müesseseninin devamını aile içindeki huzur ve saadet sağlar. Bu huzur ve saadetin devamı için ise, aileyi oluşturan fertlerin hep birlikte üzerine düşen yükümlülükleri hakkı ile yerine getirmeleri gerekir.

Toplumun temeli ailedir. Akrabalık bağları ile birbirine bağlanmış olan, aile bireylerin, karşılıklı hak ve görevlerine riayet ederek, kendi aralarında sağlamış oldukları huzur ve saadet, aynı zamanda toplumun da huzur ve saadetinin en temel kaynayklarından birisidir. By sebepledir ki dinizimde aile yapısının sağlam temelleri dayanmasına büyük önem verilmiştir.