İnsan hayatında üç dönüm noktası vardır. Bunlardan: Birincisi dost seçimi. İkincisi iş seçimi. Üçüncüsü ve en önemlisi eş seçimidir.

Bir ömür boyu hayatı paylaştığımız, sevdiklerimizle saydıklarımızla bir arada yaşayıp mutluluğa erdiğimiz yer aile yuvasıdır.

İnsanın insanı ve hayatı tanımasının, zaaflarını öğrenmesinin ve aşmasının, zorluklara göğüs gerebilmenin zeminidir.

İyinin ve kötünün, iyiliğin ve kötülüğün idrak edilebilme yeridir.

İyi aile, iyi insan tohumları eker.

Kötü aile, insanı ıskalar, insanı keşfedemez, insanlığından eder.

Aile, insanın yeşerdiği, hakikatı sulayan bahçe gibidir.

…bu ve benzer konuların işleneceği ’son Sığınamız: Ailemiz‘ seminerimiz hanım ve erkek, herkese yöneliktir.